מערכות חימום

מערכות חימום מים משתמשות במספר שיטות שונות כגון משאבות חום, דודי חימום חשמליים ומחליפי חום.

כל אלו מתמודדים עם תקלות הנובעות מאבנית וצריכת אנרגיה מוגברת עקב כך. בנוסף חלק מדרישות ארגוני הבריאות העולמיים הוא טיפול בבקטריות ולגיונלה במערכות סגורות.

טכנולוגיית HYDROFLOW מטפלת באבנית בצורה פיזיקאלית ללא צורך בהוספת חומרים ומפחיתה משמעותית את הסיכוי להיווצרות זיהומים בקטריאליים ואף משפיעה באופן ישיר על לגיונלה. 

מקרה לקוח