יתרונות נוספים

הגנה מפני קורוזיה

כתוצאה מפעילות מערכת Hydroflow נוצרת הגנה מפני קורוזיה בצנרת. הזרם החשמלי הבא במגע עם הצינור יוצר הפרעה לתגובה האלקטרו-כימית הדרושה להיווצרות קורוזיה. למערכת Hydroflow יכולת להפחית קורוזיה בשיעור של עד 65%.

פלוקוליציה (Flocculation) ושיפור יכולת הסינון

טכנולוגיית Hydroflow תורמת לשיפור יכולת הסינון על ידי יצירת פתיתים (Flocs) גדולים יותר בתהליך שנקרא פלוקולציה (Flocculation). תהליך זה תורם להפחתת תדירות השטיפות לאחור ולכן לחיסכון ניכר במים, בזמן ובעלויות.

פתרונות

HE