טיפול בשפכים

נגן וידאו

מתקני טיהור שפכים סובלים מהצטברות סטרוביט שפוגעת משמעותית בתפקוד ויעילות האקסטרודרים.

התקנת מערכות HYDROFLOW תפחית משמעותית את הצטברות הסטרוביט וצריכת הפולימרים מה שיאריך את אורך חיי הציוד המכני .

התקנת מערכות HYDROFLOW על מתקני R.O בכניסה לממברנות תפחית את הצטברות פאולינג (צמדה) והאבנית, תקטין את הצורך בשטיפה כימית, תגדיל את אורך חיי הממברנות ותייעל את צריכת האנרגיה.

נגן וידאו
נגן וידאו

מקרה לקוח