מערכת מדגם CUSTOM

מערכת מדגם CUSTOM מיועדת להתקנה על צנרת מ "8 ועד "82 .
ביישומים כגון צנרת הולכה, בארות מים וכו'.

מערכות CUSTOM הותקנו במספר רב של פרויקטים ייחודיים בעולם כגון תחנות כח בסין וברוסיה
בכדי להגן על מערכות STEAM CONDENCER (מחליף חום מעבה ) גדולים במיוחד
המשמשים לצורך קירור טורבינות המשמשות לייצור חשמל.

HE